Algemeen

Voor algemene inlichtingen kunt u mailen naar: bestuur@dephilharmonie.nl

Bestuur
Voorzitter: Caecilia Groot
Penningmeester: Allard Offerhaus
Secretaris: vacature
Strijkerschef: Ydeleine Berntsen
Blazerschef: Wolf Ribbens
Orkestmanager: Pauline van den Brandhof

De Philharmonie wordt georganiseerd door een vereniging met de statutaire naam ‘De Nieuwe Muziekvereniging’ te Amsterdam, waarvan de vaste orkestleden lid zijn.