Algemeen

Voor algemene inlichtingen kunt u mailen naar: bestuur@dephilharmonie.nl.

Bestuur
Voorzitter: Caecilia Groot
Penningmeester: Allard Offerhaus
Secretaris: vacature
Strijkerschef: Ydeleine Berntsen
Blazerschef: Wolf Ribbens