Algemeen

Voor algemene inlichtingen kunt u mailen naar: info@dephilharmonie.nl.

Bestuur:
Voorzitter: Caecilia Groot
Penningmeester: Allard Offerhaus
Secretaris: Hans van Dongen Torman
Strijkerschef: Ydeleine Berntsen
Blazerschef: Wolf Ribbens