Kaarten & contact

Voor algemene inlichtingen kunt u mailen naar: info@dephilharmonie.nl.

Bestuur:
Voorzitter: Pauline van den Brandhof
Secretaris: Hans van Dongen Torman
Penningmeester: Allard Offerhaus
Strijkerschef: Leon Schenkels
Blazerschef: Wolf Ribbens