Kaarten & contact

Kaarten voor het concert op 23 november in de Westerkerk in Amsterdam à €25,- (CJP €15,-) kunnen tot 18 november worden besteld bij één van de orkestleden of door een mail te sturen aan bestellen@dephilharmonie.nl.

Kaarten voor het concert op 24 november in Arnhem kunnen worden besteld via de site van Musis Sacrum.

Voor algemene inlichtingen kunt u mailen naar: info@dephilharmonie.nl.

Bestuur:
Voorzitter: Pauline van den Brandhof
Secretaris: Hans van Dongen Torman
Penningmeester: Allard Offerhaus
Strijkerschef: Leon Schenkels
Blazerschef: Wolf Ribbens